Organische meststoffen met respect voor de natuur

Bodemverbeteraar

Grondverbeteringsmiddelen zijn producten, die aan de bodem worden toegevoegd om de structuur en de bodemvruchtbaarheid positief te beïnvloeden. Grondverbeteringsmiddelen bevatten, in tegenstelling tot meststoffen, in minder mate plantenvoedende bestanddelen. Deze producten kunnen afzonderlijk of in combinatie met meststoffen worden aangewend.
Toedienen van deze producten zal leiden tot:

  • Een beter bewerkbare bodem
  • Een toename van de bio- activiteit en het humusgehalte 
  • Een betere lucht- waterhuishouding
  • Een optimalisatie van de kalk- en voedingstoestand
  • Een verhoging van het humusgehalte

ORGANISCHE grondverbeteringsmiddelen

Organische grondverbeteringsmiddelen zijn volledig opgebouwd uit plantaardige en/of dierlijke grondstoffen (koemest, kippenmest, paardenmest,... ). Door hun toediening aan de bodem wordt het humusgehalte of het gehalte aan organische stoffen verhoogd. Onder deze categorie vallen volgende producten: Plantafert, kippenmest, koemest en organische algen.

MINERALE grondverbeteringsmiddelen

Deze grondverbeteringsmiddelen kennen een fossiele oorsprong (gesteenten) en bezitten een hoge stabiliteit. Volgens hun herkomst onderscheiden we verschillende toepassingsgebieden.

Productgroep Functie Product
Kalksoorten regelen en sturen van de zuurtegraad Dolomietkalk / zeewierkalk /algenkalk
Vulkanische producten verlichten van de bodem, minerale plantenvoeding,... lavameel/basaltmeel/lavagruis
Kleiproducten verzwaren van lichte bodems vb. zandgrond, natuurlijke afdichting vijvers,... Bentoniet